Teatr 4 żywioły

tel. (52) 397 64 63

email: kontakt@teatr4zywioly.com

Teatr 4 żywioły 2018

wykonanie Netincome

sekret
starej księgi

Genesis – sekret starej księgi

Jest to pełna symboli i metafor opowieść o stworzeniu świata polegającym na rozdzieleniu światła i mroku oraz dobra i zła . Opowiedziana poetyckimi środkami ekspresji historia narodzin ,życia i śmierci Jezusa oraz jego nauk o bezgranicznej miłości , poświęceniu , oddaniu i pokorze.

Uniesione nad placem gry dwie pokaźnych rozmiarów dłonie,symbolizujące Boga Ojca, animują kolejnymi poetyckimi , metaforycznymi lub biblijnymi scenami spektaklu granymi przez aktorów szczudlarzy i mimów . Prowadzą one widzów przez kolejne etapy rozwoju życia i cywilizacji na ziemi ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi skutkami tych zjawisk lecz z nieustającą nadzieją na lepszą -zbliżoną do boskich wymogów przyszłość.

Spektakl do prezentacji wyłącznie nocą .Niezbędne wyciemnienie placu gry i otoczenia. Plac gry ogrodzony o wymiarach: 20 x 20 metrów . W spektaklu stosujemy materiały pirotechniczne .